Vận tốc – Đơn vị đo vận tốc

Vận tốc là gì?

Vận tốc là một khái niệm trong vật lý để miêu tả tốc độ di chuyển của một vật thể. Nó biểu thị sự thay đổi của vị trí vật thể theo thời gian, hay cách mà vật thể di chuyển qua một quãng đường trong một khoảng thời gian nhất định.

Vận tốc được tính bằng cách chia quãng đường di chuyển của vật thể cho thời gian mà nó mất để đi qua quãng đường đó. Đơn vị đo vận tốc thông thường là mét/giây (m/s), nhưng cũng có thể sử dụng các đơn vị khác như kilômét/giờ (km/h) hay dặm/giờ (mph) tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Các đơn vị đo vận tốc phổ biến:

 • m/s
 • km/s
 • km/h
 • mm/s
 • ft/s
 • Hải lí/giờ
 • Dặm/giờ

Vận tốc là một khái niệm quan trọng trong vật lý, giúp ta hiểu và mô tả các hiện tượng di chuyển trong thực tế. Nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như vận tải, thể thao, cơ học, điện tử và nhiều lĩnh vực khác.

Vận tốc được ký hiệu là chữ “v” viết tắt của “velocity”.

Vận tốc là gì
Vận tốc là gì

Đơn vị đo vận tốc là gì?

Đơn vị đo vận tốc là đơn vị dùng để đo lường tốc độ di chuyển của một vật thể. Trong hệ đo lường thông dụng, có một số đơn vị đo vận tốc như sau:

1. Mét/giây (m/s): Đây là đơn vị vận tốc cơ bản trong hệ đo SI, biểu thị khoảng cách di chuyển mỗi giây.

2. Kilômét/giờ (km/h): Đây là đơn vị phổ biến được sử dụng để đo tốc độ di chuyển của phương tiện giao thông đường bộ. Một km/h tương đương với 1000 mét trong một giờ.

3. Dặm/giờ (mph): Đây là đơn vị đo tốc độ phổ biến ở nước Mỹ và một số quốc gia sử dụng hệ đo Imperial. Một mph tương đương với 1.60934 km/h.

4. Nút (knot): Đây là đơn vị đo vận tốc thường được sử dụng trong hàng hải. Một nút tương đương với một hải lý mỗi giờ (1852 mét/giờ).

5. Mach (Ma): Đây là đơn vị đo tốc độ so với vận tốc âm thanh trong không khí. Mach 1 tương đương với vận tốc âm thanh, khoảng 343 m/s (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Ví dụ quãng đường có đơn vị là m thời gian là s thì đơn vị đo của vận tốc sẽ là m/s.

Công thức tính vận tốc

Vận tốc chuyển động thẳng đều

Vận tốc chuyển động thẳng đều là một khái niệm trong vật lý để miêu tả sự di chuyển của một vật thể khi vận tốc của nó không thay đổi theo thời gian và hướng di chuyển của nó là thẳng. Khi một vật thể có vận tốc chuyển động thẳng đều, nghĩa là nó di chuyển một đoạn đường nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và vận tốc của nó không biến đổi trong suốt quá trình di chuyển.

Vận tốc chuyển động thẳng đều giúp ta hiểu và mô tả các hiện tượng di chuyển đơn giản trong thực tế như di chuyển của ôtô, con người, hoặc các vật thể khác di chuyển với vận tốc ổn định và không thay đổi.

Để tính toán vận tốc chuyển động thẳng đều, ta sử dụng công thức:

V = s/t

Tong đó:

 • V là vận tốc chuyển động của vật này có đơn vị là m/s.
 • t là tổng thời gian mà vật này chuyển động có đơn vị là s.
 • s là tổng quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian t có đơn vị là m.
Công thức tính vận tốc
Công thức tính vận tốc

Vận tốc trung bình

Vận tốc trung bình là một khái niệm trong vật lý để miêu tả tốc độ trung bình của một vật thể trong quá trình di chuyển từ một điểm đến điểm khác. Nó được tính bằng cách chia tổng quãng đường di chuyển của vật thể cho tổng thời gian di chuyển.

Vận tốc trung bình cho phép ta đánh giá tốc độ chung của một vật thể trong quá trình di chuyển, bất kể vận tốc có thay đổi trong quá trình đó hay không. Nó là một khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vận tải, thể thao, khoa học và kỹ thuật.

Công thức tính vận tốc trung bình được thể hiện như sau:

Công thức tính vận tốc trung bình
Công thức tính vận tốc trung bình

Trong đó:

 • Vtb là vận tốc trung bình có đơn vị là m/s
 • r là vị trí cuối
 • r0 là vị trí đầu
 • t là thời điểm cuối
 • t0 là thời điểm đầu

Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời (hay còn được gọi là vận tốc momentan) là vận tốc của một vật thể tại một thời điểm cụ thể trong quá trình di chuyển. Nó biểu thị tốc độ chính xác của vật thể tại một khoảnh khắc nhất định.

Vận tốc tức thời cho ta thông tin về tốc độ chính xác của vật thể tại một điểm cụ thể trong quá trình di chuyển. Nó có thể thay đổi liên tục khi vật thể di chuyển với tốc độ không đều. Vận tốc tức thời quan trọng trong nhiều lĩnh vực, như động học, điện tử, và cơ học chất điểm, nơi sự chính xác của tốc độ tại một thời điểm cụ thể là quan trọng để nghiên cứu và phân tích các hiện tượng di chuyển.

Vận tốc tức thời được tính bằng cách xem xét sự thay đổi nhỏ của quãng đường và thời gian trong một khoảng rất nhỏ xung quanh thời điểm cần xác định. Vận tốc tức thời được tính dựa trên công thức như nào:

V = dr/dt

Trong đó:

 • V là vecto vận tốc tức thì.
 • r là vecto vị trí như một hàm số thời gian.
 • t là thời gian.
Vận tốc tức thời
Vận tốc tức thời

Vận tốc góc là gì?

Vận tốc góc là một khái niệm trong vật lý để miêu tả tốc độ của một vật thể khi nó xoay quanh một trục cố định. Nó biểu thị tốc độ thay đổi của góc quay của vật thể.

Vận tốc góc được định nghĩa là đạo hàm của góc quay theo thời gian. Khi một vật thể xoay quanh một trục cố định, góc quay của nó thay đổi theo thời gian và vận tốc góc biểu thị tốc độ thay đổi đó. Đơn vị đo vận tốc góc thường được sử dụng là radian/giây (rad/s) hoặc độ/giây (°/s).

Vận tốc góc là một khái niệm quan trọng trong vật lý, đặc biệt trong lĩnh vực cơ học và động học. Nó được sử dụng để nghiên cứu và mô tả các hiện tượng xoay, như quay trục của đối tượng, quỹ đạo của các hành tinh, hoặc chuyển động của các cơ cấu xoay.

Công thức tính vận tốc góc được thể hiện như sau:

ω=dθ/dt

Trong đó:

 • ω là ký hiệu của vận tốc góc
Vận tốc góc
Vận tốc góc

Tính tương đối của vận tốc

Tính tương đối vận tốc
Tính tương đối vận tốc

Tính tương đối của vận tốc là khái niệm trong vật lý để miêu tả sự so sánh hoặc quan hệ giữa hai hoặc nhiều vận tốc của các vật thể khác nhau. Nó giúp ta hiểu và phân tích tốc độ của các vật thể theo quan điểm so sánh hoặc từ một khung tham chiếu cụ thể.

Khi nói về tính tương đối của vận tốc, ta thường đề cập đến hai khái niệm chính: vận tốc tương đối và vận tốc so với khung tham chiếu.

 1. Vận tốc tương đối: Đây là sự so sánh vận tốc của hai vật thể hoặc hệ thống với nhau. Nó biểu thị tốc độ tương đối giữa chúng và có thể được tính bằng cách lấy hiệu của hai vận tốc hoặc chúng có thể diễn tả sự chênh lệch vận tốc giữa các vật thể.
 2. Vận tốc so với khung tham chiếu: Đây là sự so sánh vận tốc của một vật thể trong một khung tham chiếu cụ thể. Một khung tham chiếu có thể là hệ tọa độ tĩnh (như hệ tọa độ trục x, y, z) hoặc một vật thể cụ thể khác. Khi so sánh vận tốc với khung tham chiếu, ta xem xét tốc độ của vật thể theo quan điểm hoặc từ góc nhìn của khung tham chiếu đó.

Tính tương đối của vận tốc cho phép ta xác định mối liên quan và sự chênh lệch về tốc độ giữa các vật thể trong một hệ thống hoặc từ một khung tham chiếu cụ thể. Nó là một khái niệm quan trọng trong vật lý, đặc biệt trong lĩnh vực cơ học, động học và lý thuyết tương đối.

Ví dụ, vận tốc của một vật đang di chuyển là khác không khi so sánh với các vật khác, tuy nhiên khi so với chính nó thì vận tốc của nó thì lại bằng không.

Các vấn đề liên quan đến vận tốc

Có nhiều vấn đề liên quan đến vận tốc trong vật lý. Dưới đây là một số ví dụ về những vấn đề quan trọng liên quan đến vận tốc:

 1. Tốc độ trung bình và tốc độ tức thời: Tốc độ trung bình là vận tốc tính toán dựa trên tổng quãng đường và tổng thời gian di chuyển. Tốc độ tức thời là vận tốc tại một thời điểm cụ thể. Hai khái niệm này giúp đánh giá tốc độ di chuyển của vật thể.
 2. Tốc độ và hướng di chuyển: Vận tốc không chỉ đo lường tốc độ mà còn cho biết hướng di chuyển của vật thể. Nó biểu thị sự thay đổi vị trí của vật thể theo thời gian và cũng cho biết vị trí cuối cùng của vật thể so với vị trí ban đầu.
 3. Vận tốc và gia tốc: Gia tốc là tốc độ thay đổi của vận tốc. Nó biểu thị mức độ thay đổi tốc độ của vật thể theo thời gian. Vận tốc và gia tốc là hai khái niệm liên quan chặt chẽ trong việc mô tả chuyển động của vật thể.
 4. Tính tương đối của vận tốc: Tính tương đối của vận tốc miêu tả sự so sánh hoặc quan hệ giữa các vận tốc của các vật thể khác nhau. Nó giúp ta hiểu và phân tích tốc độ của các vật thể theo quan điểm so sánh hoặc từ một khung tham chiếu cụ thể.
 5. Đồ thị vận tốc: Đồ thị vận tốc biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về tốc độ di chuyển và sự biến đổi của nó trong quá trình thời gian.

Những vấn đề này chỉ là một số ví dụ về những khía cạnh liên quan đến vận tốc trong vật lý. Vận tốc đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và mô tả các hiện tượng di chuyển, và nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ học, điện tử, vận tải và khoa học vũ trụ.

Tìm hiểu thêm: Đơn vị đo mật độ khối lượng

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon zalo-icon