Áp suất chênh lệch và áp suất ngược của bẫy hơi

Công suất xả của bẫy hơi không chỉ phụ thuộc vào kích thước lỗ mà còn phụ thuộc vào sự chênh lệch áp suất và áp suất ngược được tạo ra trong quá trình vận hành. Vậy áp suất ngược của bẫy hơi là gì?, nó ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của bẫy hơi?, hãy tham khảo bài viết dưới đây để có được câu trả lời đúng nhất.

Áp suất chênh lệch của bẫy hơi là gì?

Áp suất chênh lệch là sự chênh lệch giữa áp suất đầu vào và áp suất đầu ra của bẫy hơi. Được tính theo công thức dưới đây.

ΔP = P1 – P2

Trong đó:

  • ΔP: Là áp suất chênh lệch
  • P1: Là áp suất đầu vào bẫy hơi
  • P2: Là áp suất đầu ra của bẫy hơi.
Áp suất chênh lệch của bẫy hơi
Áp suất chênh lệch của bẫy hơi

Ví dụ: Nếu áp suất đầu vào là 8 bar và đường ống ngưng tụ sau bẫy hơi cao bằng hoặc thấp hơn bẫy hơi, thì áp suất chênh lệch là 8 – 8 = 0 bar.

Sau bẫy hơi, mỗi mét cao độ của đường ống bằng 0,11 bar áp suất ngược.

Ví dụ: Nếu áp suất đầu vào là 8 bar và đường ống ngưng tụ sau bẫy hơi cao hơn bẫy hơi 5 mét, Áp suất ngược là: 0,11 x 5 = 0,55 bar. Vì vậy, chênh lệch áp suất là: 8 – 0,55 = 7,45 bar.

Áp suất ngược của bẫy hơi

Áp suất ngược của bẫy hơi là gì?

Khi áp suất ở đầu ra của bẫy hơi cao hơn áp suất khí quyển, chúng ta nói rằng có áp suất ngược. Luôn có một áp suất ngược (áp suất ngược hướng với dòng chảy) cần được kiểm soát để nước ngưng tụ có thể chảy qua bẫy hơi. Điều cần thiết là áp suất vận hành trước bẫy phải lớn hơn áp suất sau. Áp suất ngược này có thể có nhiều nguồn khác nhau.

Điều gì tạo ra áp suất ngược?

– Nếu nước ngưng được thải ra khí quyển ngay sau bẫy thì áp suất ngược được coi là = 0.

Áp suất ngược bằng 0
Áp suất ngược bằng 0

– Đường ống ngưng tụ được nâng cao theo chiều thẳng đứng tạo thêm áp suất ngược dưới dạng thủy lực.

Sau bẫy hơi, 1m cao độ của đường ống sẽ tạo ra áp suất ngược là 0,11 bar

Áp suất ngược dạng thủy lực
Áp suất ngược dạng thủy lực

– Đường ống bị uốn cong và chuyển hướng nhiều lần cũng tạo ra áp suất ngược.

Đường ống bị uốn cong cũng tạo ta áp suất ngược
Đường ống bị uốn cong cũng tạo ta áp suất ngược

– Nếu nước ngưng xả vào bể chứa và áp suất của bể chứa tăng thì áp suất ngược cũng tăng tương ứng.

Áp suất ngược từ bể chứa
Áp suất ngược từ bể chứa

Áp suất ngược ảnh hưởng thế nào đến hoạt động của bẫy hơi.

Áp suất ngược không chỉ ảnh hưởng đến khả năng xả nước ngưng của bẫy hơi mà còn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của bẫy hơi. Theo đó, điều quan trọng là phải xem xét áp suất ngược tối đa cho phép của bẫy hơi.

Nếu áp suất đầu vào vẫn ổn định khi áp suất ngược tăng lên thì chênh lệch áp suất của bẫy sẽ giảm, làm giảm khả năng xả của nó. Ngược lại, khi chênh lệch áp suất tăng thì khả năng xả của bẫy cũng tăng.

Áp suất ngược tối đa cho phép của bẫy hơi là áp suất ngược tối đa mà bẫy có thể chịu được mà vẫn hoạt động bình thường. Nó thường được biểu thị bằng phần trăm của áp suất đầu vào bẫy.

Đối với bẫy đĩa nhiệt động, áp suất ngược đóng vai trò quan trọng trong chu trình bẫy. Khi áp suất ngược tăng lên, thời gian đóng van đĩa trở nên ngắn hơn và tốc độ chu kỳ của bẫy ngày càng nhanh hơn. Tại một số thời điểm, áp suất ngược có thể trở nên cao đến mức bẫy không quay vòng nữa và cuối cùng vẫn mở.

Tổng kết

Tóm lại, áp suất ngược tối đa cho phép sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại bẫy. Khi lựa chọn bẫy, ngoài việc xem xét khả năng xả nước ngưng, cũng cần tính đến áp suất ngược tại vị trí lắp đặt theo kế hoạch.

Khi sửa đổi hệ thống để thu hồi nước ngưng từ các bẫy hơi hiện đang thải ra khí quyển, điều quan trọng là phải xác định áp suất ngược tại các bẫy này và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cả khả năng xả và hoạt động của bẫy.

5/5 - (100 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon zalo-icon